'גור אריה' למהר"ל מפראג – חיבור על פירוש רש"י לתורה

חיבורו הנדפס הראשון של ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (המהר"ל מפראג, 1512(?) – 1609) היה 'גור אריה' (פראג של"ח 1578). הוא היה חלק מסוגת כתיבה שפרחה באותה תקופה, ביאורים על פירוש רש"י לתורה, שנכללים בה גם, לדוגמא, ה'כלי יקר' לר' שלמה אפרים לונטשיץ (נפטר בפראג 1619) ו'המזרחי' לר' אליהו מזרחי (נפטר בקושטא 1525).

חלק נכבד מאד מפירוש רש"י לתורה מיוסד על מדרשי האגדה, וביאור לפירושו היווה עבור המחברים, ובכללם המהר"ל, גם אפיק התייחסות, ישיר או עקיף, לפרשנות המקרא של חז"ל כפי שהתבטאה במדרשים. על המהר"ל, על חיבורו ועל הסוגה ניתן להרחיב את הדעת במאגרי מידע שונים (גם ויקיפדיה, לשם התחלה…) ואנחנו, ביתרת מסגרת המילים המוקצבת, נבקש לצלול אל התוכן הפרשני.

 

ספר בראשית

 

ספר שמות

'גור אריה' למהר"ל – פרשת שמות

גור אריה – פרשת וארא – עשרת הדברות

גור אריה – פרשת בא – דם פסח ודם מילה

גור אריה – פרשת בשלח – חק ומשפט

'גור אריה – פרשת יתרו – אסמכתא' מהי?

גור אריה – פרשת משפטים – פשוטו של מקרא ותלמודו

גור אריה פרשת תרומה – ג' תרומות בו באדם

"לשכני בתוכם" – גור אריה – פרשת תצווה

גור אריה – פרשת כי תשא – "קום עשה לנו אלוהים"

בשולי המשכן – גור אריה – פרשת ויקהל

ספר ויקרא:

לשון חיבה – גור אריה – פרשת ויקרא

זירוז מיד ולדורות – גור אריה – פרשת צו

לכפר על מעשה העגל – גור אריה – פרשת שמיני

ענייני קדימות – גור אריה – םרשת תזריע

השפלה כשני תולעת – גור אריה – פרשת מצורע

שאלות, תשובות והתאמתן זו לזו – גור אריה – פרשת אחרי מות

 

חמישים יום ויום החמישים – גור אריה – פרשת אמור

שופר של יום הכיפורים – גור אריה – פרשת בהר

ללמוד ולעשות – גור אריה – פרשת בחוקותי

 

ספר במדבר

בני לוי ופקודתם – גור אריה – פרשת במדבר

למעלה מן הענין – גור אריה – פרשת נשא

"היד ה' תקצר?" – גור אריה – פרשת בהעלותך

שילוח המרגלים – גור אריה – פרשת שלח

על טלית ובית – גור אריה – פרשת קרח

עשה מצוותיו גזירות – גור אריה – פרשת חקת

"למדנו שרוחו גבוהה" – גור אריה – פרשת בלק

על ישראל ועל העם – גור אריה – פרשת פנחס

הצלת מואב – בזכות העבר ובזכות העתיד – גור אריה – פרשת מטות

 

ספר דברים

תוכחות ותוקפן – גור אריה – פרשת דברים

בדרכי החינוך והוראת התורה – גור אריה – פרשת ואתחנן

המצוה והיום – גור אריה – פרשת עקב

 

בין לבין – גור אריה – פרשת שופטים

 

מפי משה ומפי ה' – גור אריה – פרשת כי תבא

%d בלוגרים אהבו את זה: